วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563เวลา 13.00น. เป็นต้นไป

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเชิญเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “THE CONTRIBUTIONS OF AL-FARABI TO THE MODERN WORLD” ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย เพื่อทำความรู้จักกับอัล-ฟาราบี (Al-Farabi) นักวิทยาศาสตร์และนักปราชญ์มุสลิม ผู้มีส่วนร่วมอันล้ำค่าในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และอารยธรรมโลก โดยมี H.E Ms Raushan Yesbulatova, เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และมี รศ.ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ทั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมจากสถานทูตต่างๆ หน่วยงานวิชาการ และ หน่วยงาน NGO และผู่สนใจทั่วไป ที่เข้าร่วมผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย