ต่อยอดความร่วมมือระดับประเทศ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และประเทศ บาห์เรน ขยายความร่วมมือเชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล
วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 (ตามเวลาประเทศไทย)
ศวฮ. นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
เข้าร่วมการหารือกับ สถานเอกอัคราชฑูตไทย ณ กรุงมานามา ผ่านโปรแกรม zoom โดยเอกอัครราชทูต ฐานิศร์ ณ สงขลา หน่วยงานส่งเสริมการลงทุน บาห์เรน (Bahrain Economic Development Board) พร้อมด้วยหอการค้าเเละอุตสาหกรรมบาห์เรน (Bahrain Chamber of Commerce and Industries )เกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์เพื่อตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฮาลาลของบาห์เรน
ในการนี้ ศวฮ.ได้นำเสนอกรอบเวลา(Timeline)ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลเเละการเเลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ โดยประเทศบาห์เรนจะนำไปพิจารณาเเละหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป