ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและอำนวยความสะดวกต่อผู้บริโภคจำนวนมาก วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำวิจัย เจาะลึกอินไซต์…พิชิตใจคนขี้เกียจ (Lazy Consumer) เป็นการจับกระแสพฤติกรรมผู้บริโภคที่ชอบความสะดวกสบาย เพื่อเป็นแนวทางให้ธุรกิจทำการตลาด และให้บริการได้อย่างเข้าถึง เช่น แคมเปญ 11.11 กิจกรรมช้อปปิ้งออนไลน์ ที่แต่ละแบรนด์งัดกลยุทธ์มัดใจลูกค้าขาช้อปมากมาย เป็นสิ่งที่น่าสนใจ และได้เรียนรู้ว่าผู้บริโภคพร้อมที่จะจ่ายให้กับสินค้าและบริการนั้นๆ อย่างทันที ธุรกิจต่างประเทศก็เช่นกัน ที่มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับเทรนด์ผู้บริโภค ตัวอย่าง IBM มีโดรนส่งกาแฟ เมื่อตรวจพบว่าผู้บริโภคกำลังรู้สึกเหนื่อย, Walmart ส่งอาหารเข้าตู้เย็นเมื่อลูกค้าขี้เกียจออกไปซื้อของข้างนอก, Gojex บริการส่งน้ำมันให้ เมื่อลูกค้าขี้เกียจไปรอคิวที่ปั๊ม
.
🔸 ยังได้มีการทำการสำรวจโดย 5 กิจกรรม คนไทยขี้เกียจมากที่สุด ได้แก่ ออกกำลังกาย 84% รอคิวซื้อของ 81% ทำความสะอาดบ้าน 77% อ่านหนังสือ 70% ทำอาหาร 69 % ตามลำดับ
.
💼 นับว่าเป็นโอกาสให้กับธุรกิจสามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ครองใจพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ ได้อย่างมหาศาล ได้แก่
1. ธุรกิจที่ทำแทนได้ เช่น บริการสั่งอาหาร ส่งสินค้าเอกสาร บริการซื้อของแทน บริการทำความสะอาด
2. ธุรกิจที่ทุ่นแรง ไม่ต้องให้ผู้ใช้ขยับมาก เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ Automation หรือ Hand free
3. ธุรกิจที่มีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ทันที เช่น อาหารเครื่องดื่มประเภทพร้อมกิน
4. ธุรกิจสร้างสรรค์ ร่วมมือร่วมใจ เช่น สื่อหรือ Community ในช่องทางของออนไลน์
5. ธุรกิจที่เน้นการฟัง เช่น Podcast หรือ VDO
.
ทั้งนี้ได้มีการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มนี้เพิ่มเติม เพื่อต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ จึงเกิดเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่า “SLOTH” ประกอบด้วย ความรวดเร็วไม่ทำให้เสียเวลา (Speed) ง่ายกระชับ ลดทอนขั้นตอนที่ยุ่งยาก (Lean) รู้สึกสนุกมีแรงจูงใจในการใช้สินค้าและบริการ (Enjoy) เกิดความสะดวกสบายใช้ชีวิตง่ายขึ้น (Convenient) และเติมเต็มความสุข ตอบโจทย์ความต้องการและแก้ไขปัญหาได้ง่าย (Happy)

#HSCCM #ธุรกิจ #ขี้เกียจ