🌟เอาใจผู้ประกอบการ 🔎 ขยายเวลาการอบรม‼️
📢 สมัครด่วน 10 ที่นั่งสุดท้าย! กับโครงการ “การพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล” ครั้งที่2 ในวันอังคารที่ 1 ธ.ค. 63 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ผู้เข้ารับอบรมจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิด ช่องทางการขายสู่ตลาด E-Commerce ไม่ว่าจะเป็น
✔️ช่องทางการขายสู่ตลาด E-Commerce ในประเทศ
✔️ช่องทางการขายสู่ตลาด E-Commerce ในต่างประเทศ
✔️เครือข่ายผู้ประกอบการ E-Commerce ไทย
✔️เรียนรู้เทคนิคการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
✔️โอกาสในการร่วมจับคู่ธุรกิจสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ
*️เหมาะสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ
💙ลงทะเบียน FREE คลิก❗️
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่
📢สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📞โทร: 053-280-815-6
💡พบกับสัมมนาดีๆ ได้ที่ Facebook fanpage: @HSC.CU.CM
🌟เอาใจผู้ประกอบการ 🔎 ขยายเวลาการอบรม‼️
📢 สมัครด่วน 10 ที่นั่งสุดท้าย! กับโครงการ “การพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล” ครั้งที่2 ในวันอังคารที่ 1 ธ.ค. 63 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ผู้เข้ารับอบรมจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิด ช่องทางการขายสู่ตลาด E-Commerce ไม่ว่าจะเป็น
✔️ช่องทางการขายสู่ตลาด E-Commerce ในประเทศ
✔️ช่องทางการขายสู่ตลาด E-Commerce ในต่างประเทศ
✔️เครือข่ายผู้ประกอบการ E-Commerce ไทย
✔️เรียนรู้เทคนิคการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
✔️โอกาสในการร่วมจับคู่ธุรกิจสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ
*️เหมาะสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ
💙ลงทะเบียน FREE คลิก❗️
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่
📢สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📞โทร: 053-280-815-6
💡พบกับสัมมนาดีๆ ได้ที่ Facebook fanpage: @HSC.CU.CM
🌟เอาใจผู้ประกอบการ 🔎 ขยายเวลาการอบรม‼️
📢 สมัครด่วน 10 ที่นั่งสุดท้าย! กับโครงการ “การพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล” ครั้งที่2 ในวันอังคารที่ 1 ธ.ค. 63 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ผู้เข้ารับอบรมจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิด ช่องทางการขายสู่ตลาด E-Commerce ไม่ว่าจะเป็น
✔️ช่องทางการขายสู่ตลาด E-Commerce ในประเทศ
✔️ช่องทางการขายสู่ตลาด E-Commerce ในต่างประเทศ
✔️เครือข่ายผู้ประกอบการ E-Commerce ไทย
✔️เรียนรู้เทคนิคการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
✔️โอกาสในการร่วมจับคู่ธุรกิจสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ
*️เหมาะสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ
💙ลงทะเบียน FREE คลิก❗️
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่
📢สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📞โทร: 053-280-815-6
💡พบกับสัมมนาดีๆ ได้ที่ Facebook fanpage: @HSC.CU.CM