เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2552 โดยคุณมนฤดี เข็มทำ ออกให้คำปรึกษาระบบHal-Q แก่บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ถึงการวางระบบทางด้านการผลิตอาหารเพื่อให้ได้อาหารฮาลาล