ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี ) เข้าให้คำปรึกษาการวางผังครัวผลิตอาหารฮาลาล-ปลอดภัยด้วยระบบ HAL-Q โรงพยาบาลกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

เมื่อวันที่​ 19​ กุมภาพันธ์ 2563​ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล​ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ สำนักงานปัตตานี​​ เข้าให้คำปรึกษาและแนะนำการจัดวางผังครัวผลิตอาหารฮาลาล​ โรงพยาบาลกรงปินัง​ อ.กรงปินัง​ จ.ยะลา​ และเตรียมความพร้อมการวางระบบ​ HAL-Q​ ของฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลกรงปินัง​ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ​ พร้อมทั้งสรุปผลจากการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม​ โดยหลังจากนี้จะมีการนัดหมายการอบรมระบบ​ การจัดเตรียมเอกสารระบบ​ การควบคุมการปฏิบัติงาน​ การให้คำปรึษาและการตรวจประเมินให้เป็นไปตามระบบและขั้นตอนการดำเนินระบบ​ HAL-Q​ ต่อไป