ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงผลงานที่หนิงเซียะ

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกหรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  และสถาบันอาหาร  ได้เดินทางร่วมจัดแสดงนิทรรศการสินค้าและการเจรจาธรุกิจและอาหารฮาลาล ครั้งที่ 4   ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในงาน  China (Ningxia) International Fair for Investment and Trade 2009 (CITIF) ในระหว่างวันที่  15 – 22 สิงหาคม 2552  และประเทศไทยได้เปิดศูนย์กระจายสินค้าไทยประจำหนิงเซียะ ในการนี้ พณฯ ท่าน ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เดินทางไปร่วมเปิดงานในครั้งนี้ด้วย และได้เข้าเยี่ยมชมบูธของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ในโอกาสนี้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้เผยแพร่ชื่อเสียงแนะนำพันธกิจและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ ให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจ รวมทั้งนำผลงานวิจัยของศูนย์ฯไปร่วมแสดงในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์สบู่ดิน สำหรับการชำระล้างนญิสชนิดหนัก ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์ฯ มีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธมากมาย และมีผู้ประกอบการหลายรายสนใจติดต่อขอเป็นผู้แทนจำหน่ายสบู่ดินด้วยทั้งนี้ ประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงโอกาส ศักยภาพการส่งออกกระจายสินค้าอาหารฮาลาลไทยสู่เมืองหยินชวน มณฑลหนิงเซียะ ให้มีการเติบโตมากขึ้น

 

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจและมีผู้สนใจเป็นอย่างมาก และถือเป็นโอกาสของประเทศไทยในการกระจายสินค้าไทยสู่ตลาดโลกซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อผ่านศูนย์กระจายสินค้าไทยประจำหนิงเซียะโดยทางศูนย์ฯ ได้มอบตัวอย่างลิตภัณฑ์อาหารของผู้ประกอบการที่ได้เข้าวางระบบHAL-Q กับทางศูนย์ฯเพื่อประชาสัมพันธ์ และประโยชน์ของผู้ประกอบการเองและประเทศไทยด้วย