เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ  สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมกลยุทธ์การเพิ่มผลประกอบการฮาลาล ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อส่งออกสินค้าฮาลาล ประจำปี 2559 ณ อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งจำนวนทั้งสิ้น 171 ท่าน ทั้งนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าอบรมได้นำไปต่อยอดสืบไป.

img_6567 img_6573  dsc09189dsc09201img_6988 img_6628 img_6634 img_6657  img_6673 img_6714 img_6745 img_6750  img_6829 img_6831 img_6838  img_6890 img_6895 img_6914    img_6968  img_6995 img_7003 img_7028