เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 คุณมนัส  สืบสันติกุล พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เดินทางไปแสดงความยินดีกับคุณฤดี เคียงศิริ นายกสมาคมนิสิตเก่าสถาบันบัณฑิต ฯ ศศินทร์ เนื่องในโอกาศ “ครบรอบ 30 ปี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์” ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย