ศวฮ.ร่วมประชุมแผนงาน IMT-GT 1st Meeting of Task Force on Implementation Blueprint (IB) 2022-2026

ศวฮ.ร่วมประชุมแผนงาน IMT-GT 1st Meeting of Task Force on Implementation Blueprint (IB) 2022-2026

เมื่อวันจันทร์​ ที่​ 19 กรกฎาคม​ 2564 เวลา 09.00 - 12.30 น. ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศวฮ. พร้อมด้วยนางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษา ผอ. ด้านการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ ศวฮ คณะทำงานด้าน HAPAS เข้าร่วมการประชุม 1st Meeting of Task Force on Implementation...

อ่านเพิ่มเติม
เข้าร่วมประชุม 4th IMT-GT Convergence Meeting on E-Commerce Platform

เข้าร่วมประชุม 4th IMT-GT Convergence Meeting on E-Commerce Platform

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการฯ นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ เเละคณะทำงานผลิตภัณฑ์เเละบริการฮาลาล (WGHAPAS) ภายใต้เเผนงาน IMT-GT เข้าร่วมประชุม 4th IMT-GT...

อ่านเพิ่มเติม
งานแถลงข่าววิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”

งานแถลงข่าววิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”

งานแถลงข่าววิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ดร.พรพิมล มะหะหมัด นางสาวมนฤดี เข็มทำ...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.เข้าร่วมประชุมและตัดสินรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Priminister’s Export Award)2564

ศวฮ.เข้าร่วมประชุมและตัดสินรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Priminister’s Export Award)2564

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น. นายอิรฟัน แวหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนเข้าร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Priminister's...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.รับเชิญบรรยาย Training Course on “How to Establish Halal Products Testing Laboratory?

ศวฮ.รับเชิญบรรยาย Training Course on “How to Establish Halal Products Testing Laboratory?

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30-16.30 น. ตามเวลาในประเทศปากีสถานซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทย เวลา 11.00-18.30 น. หน่วยงาน COMSTECH Secretariat, Islamabad จัดงานอบรมในหัวข้อ An Advanced Training Course on “How to Establish Halal Products Testing Laboratory?”...

อ่านเพิ่มเติม
อบรมโครงการ (E-commerce) ครั้งที่  7

อบรมโครงการ (E-commerce) ครั้งที่ 7

ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน ศูนย์วิทยาศตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกองทุนพัฒนาดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดอบรมโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล" ครั้งที่ 7...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย