เราคงจำกันได้ ในงาน THAIFEX – World of food Asia 2010 ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี    จัดโดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, หอการค้าไทย และ Koelnmesse GmbH  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2553  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ในส่วนของ Halal Food  และบูธด้านข้างของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มีบูธแสดงสินค้าของ  บริษัท อิบรอฮีม แอนด์ บีฟ จำกัด  ซึ่งเป็นฟาร์มโคขุนที่มีมาตราฐานในระดับประเทศแห่งหนึ่ง  โดยเจ้าของกิจการคือ คุณไพฑูรย์ (อิบรอฮีม)  ฮึกหาญ  เป็นโอกาสดีที่คุณไพฑูรย์ได้มีโอกาสพูดคุยกับ รศ.ดร.วินัย  ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ถึงการพัฒนาระบบในบริษัท จนในที่สุดจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมในระบบฮาลาลโลจิสติกส์ e-HAL-Q Value Chain

หลังจากนั้น  วันที่  9  สิงหาคม พ.ศ. 2553  รศ.ดร.วินัย   ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเกียรติจาก คุณไพฑูรย์ (อิบรอฮีม)  ฮึกหาญ ให้มาศึกษาดูงานฟาร์มโคขุนของ  บริษัท อิบรอฮีม แอนด์ บีฟ จำกัด  โดยมีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ติคตามไปด้วย ดังนี้

1) รศ.ดร.วินัย   ดะห์ลัน                        ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
2) อ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ                    อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) นายสัตวแพทย์ปรมินทร์   ฉายารัตนศิลป์       นักศึกษาปริญญาโท
4) สัตวแพทย์หญิงวธุวรรณ   พฤกษนันท์           นักศึกษาปริญญาโท
5) คุณวีรศักดิ์  เอี่ยมสุวรรณมณี            ที่ปรึกษาระบบ HAL-Q
6) คุณสุนทร           มิตรน้อย                ที่ปรึกษาระบบ HAL-Q

โรงฆ่าชำแหละโคของ บริษัท อิบรอฮีม แอนด์ บีฟ จำกัด  ได้นำเข้าเครื่องผ่าซากและเครื่องตัดแต่ง อุปกรณ์สำคัญในการชำแหละโคที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมนี ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 2 เดือนข้างหน้า รวมแล้วมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท สำหรับโคขุนที่จะเข้ามาสู่โรงฆ่าชำแหละมาตรฐานแห่งนี้ คุณไพฑูรย์กล่าวว่า มีด้วยกัน 2 แนวทาง คือ จากฟาร์มของโรงงานเอง และจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงโคขุนคุณภาพดีที่ทาง บริษัท อิบรอฮีม แอนด์ บีฟ จำกัด  ได้จัดทำขึ้น ซึ่งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

อีกเป้าหมายหนึ่งที่คุณไพฑูรย์วางไว้คือ การเลี้ยงโคขุนคุณภาพสูงระดับเดียวกับเนื้อโกเบของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งขณะนี้ได้จัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของสายพันธุ์และวิธีการเลี้ยงไว้เรียบร้อยแล้ว คาดว่าอีกไม่นานจะสามารถเปิดฟาร์มเลี้ยงได้

และในวันพฤหัสสบดีที่  23 กันยายนนี้  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเกียรติจาก คุณไพฑูรย์ (อิบรอฮีม)  ฮึกหาญ อีกครั้ง สำหรับบุคคลากร/นักวิชาการศาสนาอิสลามจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอบรมดูงานที่นี่  เพื่อมาดูงาน”การเชือดสัตว์สองระบบ คือ แบบการเชือดสัตว์ด้วยระบบปลอดการสลบสัตว์ และการเชือดสัตว์ด้วยระบบการสลบสัตว์ โดย อ.ทองคำ มะหะหมัด

ความคืบหน้า และภาพบรรยากาศในการอบรมเชิงปฏิบัติงานครั้งนี้ จะนำมาเสนอต่อไปครับ

ที่ตั้ง   บริษัท อิบรอฮีม แอนด์ บีฟ จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่ 28/1 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่  11 ไร่ เป็นทั้งฟาร์มเลี้ยงโคขุนคุณภาพดี และเป็นสถานที่ตั้งของโรงเชือดมาตรฐาน