รายได้เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

รายได้ทั้งหมดจากการจัดจำหน่ายหนังสือเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วนำไปชดเชยงบประมาณ 2554 โครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ถูกตัดออกด้วยความเข้าใจผิด สิ่งที่หลายฝ่ายอาจไม่ทราบคือ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลส่งออกที่สร้างรายได้แก่ประเทศไทยมากกว่า 1.4 แสนล้านบาทต่อปีในขณะนี้ ร้อยละ 90 อยู่นอกพื้นที่ภาคใต้ หากประสงค์ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาคต้องพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และประชากรมุสลิมภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา จัดตั้งสำนักงานหนึ่งแห่งในปัตตานี มีโครงการพัฒนาประชากรและพื้นที่ห้าจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามจังหวัดชายแดนใต้เฉพาะปีงบประมาณ 2554 รวม 12 โครงการ การตัดงบประมาณกระทบประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่อย่างยิ่ง จึงจำเป็นต้องจัดหารายได้ส่วนอื่นเพื่อทดแทน

 

a-(3)

ชื่อหนังสือ    “อาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย ครัวมุสลิมชายแดนใต้”
ผู้แต่ง        รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน และทีมงาน
เจ้าของ            ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะ            ปกกระดาษอาร์ต 135 กรัม ขนาด 20×20 ซ.ม. กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี ความหนา 204 หน้า เย็บกี่ใสกาว
ราคา                400 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอความเป็นมาด้านวัฒนธรรมอาหารมลายู แนะนำร้านอาหารมุสลิมในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 40 ร้านที่ผ่านการวางระบบครัว HAL-Q ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลพร้อมเมนูอาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย 40 รายการพร้อมวิธีปรุง การเสิร์ฟ คุณค่าทางโภชนาการ แผนที่ทางไปร้านอาหาร ภาษาไทยควบคู่อังกฤษ แถมการปรุงอาหาร 8 รายการโดยครัวอัสลินดา ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล สำนักงานปัตตานี แนวทางการจัดวางระบบครัว HAL-Q คำนิยมโดยคุณดำรง พุฒตาล เจ้าของนิตยสารคู่สร้าง-คู่สม

 

a-(2)
ชื่อหนังสือ      “รุกตลาดอาหารฮาลาลโลก”
ผู้แต่ง          รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน
เจ้าของ                กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ลักษณะ                ปกอ่อน พ็อกเก็ตบุ้ค กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี ความหนารวมปก 258 หน้า ใสกาว
ราคา                    200 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอเรื่องราวเชิงสารคดีท่องเที่ยวกล่าวถึงการเดินทางเยี่ยมเยียนและดูงานในประเทศต่างๆที่เป็นตลาดอาหารฮาลาลที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี โมรอคโค อัลจีเรีย และอียิปต์ เป็นการติดตามคณะทำงานด้านฮาลาลของกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนฮาลาลของประเทศไทย สอดแทรกข้อมูลที่น่าสนใจทางด้านฮาลาลและตลาดอาหารฮาลาลโลก

 

a-(1)

ชื่อหนังสือ      “90 เพลินโภชนาการ”
ผู้แต่ง          รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรณาธิการ ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล
เจ้าของ                ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะ                ปกอ่อน พ็อกเก็ตบุ้ค กระดาษปอนด์ ความหนารวมปก 204 หน้า ใสกาว
ราคา                    180 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเชิงขำขัน อ่านง่าย เบาสมอง เรื่องสั้นๆ รวม 90 เรื่อง ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำโภชนาการไปใช้ในการดูแลสุขภาพ เหมาะสำหรับคนทุกวัย ภาพการ์ตูนประกอบโดยผู้เขียนเอง