บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ก่อกำเนิดขึ้นภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลโรงงานไทยเทพรสเมื่อปี พ.ศ.2497 โดยนายใช้  แซ่โค้ว  ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงอาหาร
ด้วยศักยภาพความพร้อมของการผลิตและทีมงานบริหารส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จและมีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และรวดเร็ว

ปัจจุบันได้ขยายพื้นที่โรงงานผลิต และเพิ่มสาขาต่างจังหวัดเพื่อรองรับการกระจายสินค้า
สาขา 1 :                 162/1 ม.12 ถ.บ้านฟ่อน-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ (05)4251-149 (054)251-005 โทรสาร (054)251-138
สาขา 2 :                  79/2 หมู่5 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0-2449-4647 โทรสาร 0-2449-4647
สำนักงานใหญ่       บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
208 ม.6 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2703-4444 โทรสาร 0-2387-1163 0-2703-4444 ต่อ 3000
เว็บไซต์                         http://www.goldenmountain.in.th/