บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ซิ่งเป็นโรงงานที่ 2 ในกลุ่มบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529
กลุ่มบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว มีโรงงาน 3 แห่ง ได้แก่
1. โรงงานชาวเกาะ  เลขที่ 58-59 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
2. บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เลขที่ 57 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
3. โรงงานแม่พลอย ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 99 หมู่ 4 ซอยโชคชัยโย ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
สำนักงานใหญ่ ท่าเตียน อาคารเทพผดุงพร 392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200
เว็บไซต์       http://www.ampolfood.com/apf/