อยากรู้ว่าฮาลาลจริงไหม หมดอายุเมื่อไหร่ ใครผลิต เพียงแค่สแกนบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ผ่านมือถือง่ายๆอย่างนั้น ข้อมูลด้านฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) จะปรากฏให้เห็นผ่านจอ โปรแกรมนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.จฬ.) ร่วมกับ สกอท. พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสถานะการรับรองฮาลาลซึ่งเป็นครั้งแรกในโลก เปิดตัวในงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์ฮาลาล อุตสาหกรรมและธุรกิจ Hasib 2013 วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2556
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ.จฬ. เปิดเผยว่าปัจจุบันแม้ผู้บริโภคค่อนข้างมั่นใจตราฮาลาลสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนของ สกอท.ที่ประทับบนผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแต่ไม่สามารถรู้สถานะของตราฮาลาลได้ว่าถูกต้องหรือไม่ การรับรองยังมีอายุใช้งานอยู่หรือเปล่า หากต้องการรู้จำเป็นต้องสอบถามไปยัง สกอท.ซึ่งยุ่งยาก นับจากนี้ผู้บริโภคสามารถทราบได้ทันทีว่าสถานะฮาลาลของผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอยู่เป็นอย่างไรโดยใช้แอ็พ “Halal Thailand” ที่ศวฮ.จฬ.ร่วมกับ สกอท.พัฒนาขึ้นทำการสแกนไปบนบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดหรือแม้กระทั่งพิมพ์หมายเลขฮาลาลผ่านโทรศัพท์มือถือทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส จะเห็นข้อมูลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์รวมทั้งสถานะฮาลาล เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้บริโภค บริษัทผู้ผลิตและ สกอท. งานชิ้นนี้ประเทศไทยนำเสนอเป็นประเทศแรกซึ่งจะมีผลให้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของประเทศไทยได้รับความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ผอ.ศวฮ.จฬ.ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองฮาลาลมากกว่า 6 หมื่นผลิตภัณฑ์ การรับรองฮาลาลของ สกอท.ใช้ระบบ “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” โดย สกอท.ทำงานร่วมกับ ศวฮ.จฬ.ซึ่งมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ทันสมัยด้วยระบบ ISO/IEC 17025 ใช้นักวิทยาศาสตร์มุสลิมทั้งหมดอันเป็นไปตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม ศวฮ.จฬ.พัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมฮาลาล ในปี 2556 ศวฮ.จฬ.ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อดำเนินงานร่วมกับ สกอท.ผลักดันฮาลาลประเทศไทยก้าวไปสู่สิ่งที่หวังนั่นคือ “ฮาลาลประเทศไทย ที่หนึ่งในโลก”
แอ็พ Halal Thailand ดังกล่าวจะเริ่มให้บริการโหลดฟรีในงานการประชุมวิชาการนานาชาติ Hasib 2013 ซึ่งเป็นงานที่จัดร่วมกันระหว่าง ศวฮ.จฬ., สกอท. และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย มีหลายหน่วยงานเป็นเจ้าภาพร่วม การเปิดตัวแอ็พทำ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา วันที่ 14 สิงหาคม 2556 และมีการเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาฮาลาลวันมูหะมัดนอร์ มะทา ณ ศวฮ.จฬ. ถนนจุฬาลงกรณ์ 12 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ทั้งสองงานเปิดโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ในงานนอกจากจะได้มีโอกาสสัมผัสกับแอ็พ Halal Thailand ยังมีการประชุมนานาชาติว่าด้วยมาตรฐานฮาลาลที่หลากหลายซึ่งเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานฮาลาลจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีการประชุมภาคภาษาไทยเรื่องอิสลามศึกษาและวิทยาศาสตร์ฮาลาลในระดับเตรียมอุดมและอุดมศึกษา และงานการพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมอีกด้วย