เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องรับรองพิเศษมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแแห่งประเทศไทย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1436 พล.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร. ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย พร้อมรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮ.ศ.1436 อิหม่าม กรรมการมัสยิด และแขกผุ้มีเกียรติเข้าร่วมการแถลงข่าว