ศวฮ.ต้อนรับ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ศวฮ.ต้อนรับ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13:30 – 15:30 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบหมายให้ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ - นักวิจัย ให้การต้อนรับ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.ต้อนรับ Dr.Jahagir Bin Kamaldin จาก Universiti Sains Malaysia

ศวฮ.ต้อนรับ Dr.Jahagir Bin Kamaldin จาก Universiti Sains Malaysia

ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09:00 - 11:00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมนักวิจัยศวฮ.ได้แก่ ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ดร.นัจวา ยานยา สันติวรกุล ดร.เกษิณี เกตุเลขา ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก University Muhammadiyah YogYakarta Indonesia

ศวฮ.ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก University Muhammadiyah YogYakarta Indonesia

ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565  เวลา 14:00 – 16:00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมนักวิจัยให้การต้อนรับคณะนักศึกษา University Muhammadiyah YogYakarta Indonesia ทั้งหมด 22 ท่าน ...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.ให้การต้อนรับ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะห์

ศวฮ.ให้การต้อนรับ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะห์

ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 19:00 - 20:30 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบหมายให้ ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีมนักวิจัย ดร.นัจวา สันติวรกุล ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.ต้อนรับ คณะนักศึกษาชายแดนใต้

ศวฮ.ต้อนรับ คณะนักศึกษาชายแดนใต้

ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09:30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำทีมโดยนักวิจัย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ, ดร.นัจวา สันติวรกุล และนางสาวซูไนนี มาหะมะ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาชายแดนใต้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานทั้งหมด 35 ท่าน ในโอกาสนี้ทางคณะนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าพบ...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.ให้การต้อนรับ คณะดาอีในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือนราธิวาส

ศวฮ.ให้การต้อนรับ คณะดาอีในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือนราธิวาส

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำทีมโดยนักวิจัย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ, ดร.เกษิณี เกตุเลขา, ดร.นัจวา สันติวรกุล และนางสาวซูไนนี มาหะมะ...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย