เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม  2553 เวลา 14.00 น. ท่านดาโต๊ะ คามิส ตามิน เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสสลาม ประจำประเทศไทย  และ ไอซูล อาซิส เลขานุการโท ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยมีรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ-นำชมพื้นที่ห้องปฏิบัติการ อาคารหลังใหม่ ชั้น 11 ซึ่งขณะนี้กำลังรอการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 60 วัน

หลังจากนั้น  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์ฯ นำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์มาตั้งแต่ปี 2538 มีผลงานที่เป็นรูปธรรม Hal-Q โรงงาน 127 โรง, ผลิตสบู่ดิน,ความร่วมมือกับต่างประเทศ IMT-GT  และขณะนี้กำลังดำเดินงาน e-HAL-Q Value Chain

บรรยากาศในวันนั้นเป็นไปอย่างอบอุ่นและกันเอง พณฯท่านให้ความสนใจศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก