เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ช่วงเวลา 16.30 – 18.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ได้มีพิธีเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการโดยมี ฯพณฯ ท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ได้ให้เกียรติกล่าวอวยพร และตัดริบบิ้น กล่าวรายงานโดยอาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมี รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์ โดยย้อนกลับไปเมื่อ 11 ปีก่อนของการเปิดศูนย์เป็นครั้งแรก

โดยต่อมา นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ โดยการกล่าวแสดงความยินดี โดยกล่าวว่า “จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่ง และได้กำหนดให้อุตสาหกรรมฮาลาลเป็นวาระสำคัญของจังหวัด ที่สอดคล้องกับตลาดในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดมุสลิมในกลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศ GMS และ BIMSTEC ต่อไป”