เปิดรับสมัครแล้ววว
.
🌟เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล ครั้งที่ 2
🌟ในวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
🌟เวลา 8.30 – 15.00 น.
ผ่าน Zoom Application
🌟ลงทะเบียนฟรี !!
โทร.02-214-4401
.
💢 สิ่งที่จะได้รับจากการอบรมครั้งนี้
✔️ช่องทางการขายสู่ตลาด E-Commerce ในประเทศ
✔️ช่องทางการขายสู่ตลาด E-Commerce ในต่างประเทศ
✔️เครือข่ายผู้ประกอบการ E-Commerce ไทย
✔️เรียนรู้เทคนิคการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
✔️โอกาสในการร่วมจับคู่ธุรกิจสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ
✔️​ถ่ายภาพผลิ​ตภัณฑ์ฟรี จากช่างภาพมืออาชีพ
*️เหมาะสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ
https://www.facebook.com/HSC.CU
เปิดรับสมัครแล้ววว
.
🌟เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล ครั้งที่ 2
🌟ในวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
🌟เวลา 8.30 – 15.00 น.
ผ่าน Zoom Application
🌟ลงทะเบียนฟรี !!
โทร.02-214-4401
.
💢 สิ่งที่จะได้รับจากการอบรมครั้งนี้
✔️ช่องทางการขายสู่ตลาด E-Commerce ในประเทศ
✔️ช่องทางการขายสู่ตลาด E-Commerce ในต่างประเทศ
✔️เครือข่ายผู้ประกอบการ E-Commerce ไทย
✔️เรียนรู้เทคนิคการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
✔️โอกาสในการร่วมจับคู่ธุรกิจสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ
✔️​ถ่ายภาพผลิ​ตภัณฑ์ฟรี จากช่างภาพมืออาชีพ
*️เหมาะสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ
https://www.facebook.com/HSC.CU
เปิดรับสมัครแล้ววว
.
🌟เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล ครั้งที่ 2
🌟ในวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
🌟เวลา 8.30 – 15.00 น.
ผ่าน Zoom Application
🌟ลงทะเบียนฟรี !!
โทร.02-214-4401
.
💢 สิ่งที่จะได้รับจากการอบรมครั้งนี้
✔️ช่องทางการขายสู่ตลาด E-Commerce ในประเทศ
✔️ช่องทางการขายสู่ตลาด E-Commerce ในต่างประเทศ
✔️เครือข่ายผู้ประกอบการ E-Commerce ไทย
✔️เรียนรู้เทคนิคการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
✔️โอกาสในการร่วมจับคู่ธุรกิจสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ
✔️​ถ่ายภาพผลิ​ตภัณฑ์ฟรี จากช่างภาพมืออาชีพ
*️เหมาะสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ
https://www.facebook.com/HSC.CU