วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย อาจารย์มนัส สืบสันติกุล   พร้อมด้วย นายสุบุรุษ วงศ์วิทยปัญญา และนางสาวลัดดาวัลย์ พิณทอง ได้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า เครื่องดื่ม และฮาลาลในงานเสวนา “เปิดตลาดใหม่อาหรับกับ SME D Bank  เจาะการค้าบาห์เรน 100%”  จัดโดยสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง  (AMEE) โดยมีผู้ประกอบการเข้ารับการปรึกษาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งจากการเสวนาได้ข้อมูลว่า ไทยมีสัมพันธภาพอันดีอย่างยิ่งกับบาห์เรน มีช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการในไทยเข้าไปเจาะตลาดในกลุ่มอาหรับได้อย่างง่ายดาย  ทั้งนี้ ทางการทูตสนับสนุนให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปยังประเทศบาห์เรน เพื่อเป็นทางผ่านไปสู่ประเทศทั้ง 5 อาทิ ซาอุฯ จอแดน  คูเวต โอมาน และ สหรัฐอาหรับเอมิเรต  เป็นต้น