วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ อาจารย์ประจำรายวิชา หลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล ถ่ายวีดีโอเพื่อจัดทำคอร์สเรียนออนไลน์สำหรับรายวิชาการศึกษาทั่วไป ร่วมกับบริษัท Skillane ในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและรับมือกับยุค New normal หลังหมด Covid-19 โดยวันนี้มีการถ่ายทำทั้งสิ้น 4 บทเรียน จากทั้งหมด 9 บทเรียน