สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ โดยมี นางสาวชิตาพร ประทาน เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนศูนย์ฯ เข้าร่วมตรวจในครั้งนี้ โดยได้เข้าตรวจ โรงงานผลไม้แสงทอง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ประกอบกิจการผลิต น้ำพริกกุ้งกรอบ และบจก.เมตาฟาร์ม ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ประกอบกิจการผลิต เครื่องสำอาง เพื่อดำเนินการขอรับรองฮาลาลต่อไป

#HSCCM #ตรวจฮาลาลเชียงใหม่