เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 10.30 น. คุณดวงใจ กล่อมจิตต์ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก ได้เข้ามาเยี่ยมเยียน รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และตำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูป โดยแจ้งให้ทราบถึงความประทับใจของท่านนกยกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถึงความประทับใจต่องานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2558 ตามลิงค์ข่าว http://www.thaigov.go.th/th/2012-07-18-11-42-15/item/9048