รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน พร้อมทีมผู้บริหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมเยียนหลุมศพ อัลมัรฮูม ฮัจญีกวินธร วงค์ลือเกียรติ และได้กล่าวแสดงความเสียใจ พร้อมให้กำลังใจ คุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ภรรยาและครอบครัว ณ กุโบร์แสงตะวัน ถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563 จากนั้นได้เข้าร่วมงานเลี้ยง ณ มัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลามบ้านฮ่อ
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน พร้อมทีมผู้บริหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมเยียนหลุมศพ อัลมัรฮูม ฮัจญีกวินธร วงค์ลือเกียรติ และได้กล่าวแสดงความเสียใจ พร้อมให้กำลังใจ คุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ภรรยาและครอบครัว ณ กุโบร์แสงตะวัน ถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563 จากนั้นได้เข้าร่วมงานเลี้ยง ณ มัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลามบ้านฮ่อ
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน พร้อมทีมผู้บริหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมเยียนหลุมศพ อัลมัรฮูม ฮัจญีกวินธร วงค์ลือเกียรติ และได้กล่าวแสดงความเสียใจ พร้อมให้กำลังใจ คุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ภรรยาและครอบครัว ณ กุโบร์แสงตะวัน ถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563 จากนั้นได้เข้าร่วมงานเลี้ยง ณ มัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลามบ้านฮ่อ