วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการฯ นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ เเละคณะทำงานผลิตภัณฑ์เเละบริการฮาลาล (WGHAPAS) ภายใต้เเผนงาน IMT-GT เข้าร่วมประชุม 4th IMT-GT Convergence Meeting on E-Commerce Platform ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom
โดยมีประเด็นหลักในการหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการพัฒนาเเพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าของกลุ่มความร่วมมือ IMT-GT ภายใต้ชื่อ IMT-Mall ในรูปแบบเว็บไซต์ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวในการประชุม IMT-GT Summit ในเดือนตุลาคมนี้
ในการนี้ อ.เรวัตร วงศ์เดอรี หัวหน้าสำนักงานเชียงใหม่ได้นำเสนอที่ประชุมถึงโครงการด้าน e-commerce platform ที่ศูนย์ฯได้พัฒนาขึ้นมาอย่าง H-Shop เเละร้าน THA Shop ศูนย์รวมสินค้ามุสลิมจากทุกภูมิภาคที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้