โรงเรียนสุเหร่ายะหวา ได้จัดงานวันเด็ก ครั้งที่ 11 ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2553 และขอความอนุเคราะห์จากศูนย์ฯให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและทำกิจกรรมในงานวันเด็ก ณ โรงเรียนสุเหร่ายะวา แขวง ยานนาวา กทม. ซึ่งงานในปีนี้ ได้รับ ความสนใจเจาเยาวชนและผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกว่า 2,000 คน