ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่หนิงเซี๊ยะ ประเทศจีน

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากจะมีประชากรหลักคือฮั่นแล้วยังประกอบไปด้วยชนกลุ่มน้อยอีก 55 กลุ่ม ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มชนที่นับถือศาสนาอิสลาม 10 กลุ่ม กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศจีนโดยหนาแน่นทางแถบตะวันตกและด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

 

อิสลามเข้าสู่ประเทศจีนตั้งแต่ ค.ศ.651 ยุคคอลิฟะห์อุสมาน ปัจจุบันจีนมีประชากรเป็นมุสลิมคิดเป็น 2% ของประชากร 1,300 ล้านคนของประเทศหรือ 26 ล้านคน กลุ่มชนมุสลิมที่มีจำนวนมากที่สุดคือหุย (Hui) กับอุ้ยเก๋อ (Uyghur) กลุ่มละ 10 ล้านคน ในส่วนของชนชาติหุยกระจายอยู่ในหลายมณฑลหรือจังหวัดทางภาคตะวันตกของจีน เช่น มณฑลหนิงเซียะ (Ningxia) หลินเซียะ (Linxia) กานซู (Ganzu)

 

ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จีนประกาศตั้งเขตปกครองตนเอง (Autonomous regions) ขึ้น 5 เขต หนึ่งในนั้นคือหนิงเซียะ ซึ่งปีนี้ พ.ศ.2551 เขตปกครองตนเองหนิงเซียะมีอายุครบ 50 ปี มีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ทั่วทั้งมณฑลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนครหยินชวน (Yinchuan) ซึ่งเป็นเมืองเอก นครแห่งนี้เป็นคล้ายเมืองมุสลิมแท้ๆ มีประชากร 1.8 ล้านคน เป็นมุสลิม 37% ผู้ปกครองรวมถึงผู้ว่าการเป็นมุสลิม มีนโยบายที่จะส่งเสริมการค้าฮาลาลกับโลกมุสลิมภายนอกอย่างเต็มที่

 

ระหว่าง 9-13 กันยายน 2551 หนิงเซียะจัดงาน China (Ningxia) International Halal Food/Muslim Commodities Festival and Ningxia Investment and Trade Fair ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการแห่งใหม่ นครหยินชวน โดยได้เชิญศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เข้าร่วมเพื่อลงนามความร่วมมือบ้านพี่เมืองน้องระหว่างปัตตานีกับหนิงเซียะ ในการนี้ทาง ศอ.บต.ขอเชิญศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมด้วย มีการนำคณะนักแสดงทางวัฒนธรรมเข้าร่วม 3 ชุด รวมจำนวนคนไทยเฉพาะชุดนี้ 125 คน หัวหน้าคณะได้แก่ นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ และทีมงานรวม 7 คน เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการของศูนย์ฯในเนื้อที่ 54 ตารางเมตร (6 บูธ) เป็นการแสดงภาพลักษณ์ของประเทศไทยว่าผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากประเทศไทยมีความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในประเทศอื่น ในการนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือด้านบ้านพี่เมืองน้องระหว่างปัตตานีกับหนิงเซียะ ลงนามโดยนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กับนายหวางเฉงเหว่ย (Wang Zhengwei) ผู้ว่าการมณฑลหนิงเซียะ

 

หนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้มีการเจรจาความร่วมมือทางการค้าประเทศไทย-หนิงเซียะ อยู่ด้วยในวันที่ 11 กันยายน ณ โรงแรมอพอลโล หนิงเซียะ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายเรื่อง Halal Integrity of Thailand’s Food and Non-Food Products Backed Up by Halal Science and ICT Superhighway for High Competitive International Halal Market ทั้งนี้มีผู้บรรยายฝ่ายไทยอีกสองคน ได้แก่ นายกร ทัพพะรังสี และนายภาณุ อุทัยรัตน์ มีนักธุรกิจจีนเข้าร่วมประมาณ 200 คน

 

การจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลที่หนิงเซียะจัดอย่างยิ่งใหญ่ มีประเทศต่างๆเข้าร่วมเกือบ 50 ประเทศ ในส่วนงานแสดงสินค้า ประเทศไทยเข้าร่วมมากที่สุด 37 บูธ ไม่รวมส่วนกิจกรรมการจัดทำอาหารไทยซึ่งจัดขึ้นภายนอกอาคาร  ทั้งหมดได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม ในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลมีผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการของศูนย์ฯตลอดเวลาสามวันมากกว่า 5 พันคน