เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2555 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสัมมนาในงาน International Conference on Islamic Leadership 2012 (ICLS-2012) ณ Hotel The Royale Chulan, Kuala Lumper ประเทศมาเลเซีย โดย รศ.ดร.วินัย  ดะห์ลัน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “The Development of Halal Industry in the ASEAN region”