เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00-13.00 น. คณะผู้เข้าเยี่ยมชมจาก ฺBogor Agriculture University (IPB) of Indonesia  จำนวน 20 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมี คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับแนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม และทำการบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติ ตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม  ณ ห้องประชุม ชั้น 12  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มากขึ้น

DSC08831  DSC08834 DSC08842 DSC08859 DSC08849 DSC08861 DSC08864 DSC08869