วันที่ 30 ตุลาคม 2561 สำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ที่ปรึกษา นักวิชาการศาสนา นักวิทยาศาสตร์ฮาลาล และ ผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี2561 ครั้งที่ 13 (จ.สงขลา จ.สตูล และ จ.พัทลุง ) ณ โรงแรมโรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท โดยในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจตรีสุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า  600 คน แบ่งเป็น ผู้ตรวจประเมิน 19 ท่าน และผู้ประกอบการ 650 ท่าน