เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 อาจารย์จาก Faculty of Syari’ah and Law Islamic Science University of Malaysia Bandar Baru Nilai มหาวิทยาลัย USIM มาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ทั้งนี้เพื่อต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับฮาลาล เพราะเห็นว่าศวฮ.จุฬาฯ มีบทบาทสำคัญในอตสาหกรรมฮาลาลในประเทศไทย โดยมีคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ เป็นผู้ให้การต้อนรับ และสนทนาเกี่ยวกับการปฎิบัติการของศูนย์ฯ