เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 210552 ที่ผ่านมา นำโดย ดร.บรรจง ไวทยเมธา  ผู้จัดการโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาปัตตานีคุณประวีณ ประพฤติชอบ และคุณนูรีซัน สามาลูกาออกให้คำปรึกษาระบบHal-Q แก่บริษัทโรงลูกชิ้นพงษ์ทิพย์ อ.เมือง จ.ปัตตานี