เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานีปัตตานี พร้อมกับคุณประวีณ ประพฤติชอบ และคุณมนฤดี เข็มทำ ออกให้คำปรึกษาระบบ Hal-Q แก่บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด