วันพฤหัสบดีที่ 23 กระกฏาคม 2552 ที่ผ่านมา คุณประวีณ ประพฤติชอบ และคุณมนฤดี เข็มทำ,นายพิทักษ์ อาดมาเร๊ะ ออกให้คำปรึกษาระบบ Hal-Q แก่บริษัท โรงลูกชิ้นพงษ์ทิพย์ จำกัด