เมื่อวันพุธที่ 22/07/52 ที่ผ่านมา นำโดย  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  ดร.บรรจง ไวทยเมธา  ผู้จัดการโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาปัตตานี คุณประวีณ ประพฤติชอบ และคุณมนฤดี เข็มทำออกให้คำปรึกษาระบบHal-Q แก่บริษัท ตอยยีบันฟูดส์ จำกัด