ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้ง 3 สำนักงาน ได้แก่ สำนักงานกรุงเทพ ปัตตานี และเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านฮาลาล ภายใต้โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าว

 

โดยมีการบรรยายในหัวข้อ การเขียนคอนเทนต์เพื่อสร้างคุณค่าและโอกาสทางการขาย โดย คุณชนิกาภรณ์ ปิ่นธิดา จากบริษัท ครีโนเวทีฟ คอนเทนต์ จำกัด ต่อมา คุณโสภิณ หาญเตชะ บริษัท ครีโนเวทีฟ คอนเทนต์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า และปิดท้ายด้วย หัวข้อ การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย H – shop  โดยคุณทิพวรรณ ประทุมทา บริษัท โอทูโอ คอมเมิร์ซ จำกัด ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการเพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการ

#HSCCM #ECommerce

ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้ง 3 สำนักงาน ได้แก่ สำนักงานกรุงเทพ ปัตตานี และเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านฮาลาล ภายใต้โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าว

 

โดยมีการบรรยายในหัวข้อ การเขียนคอนเทนต์เพื่อสร้างคุณค่าและโอกาสทางการขาย โดย คุณชนิกาภรณ์ ปิ่นธิดา จากบริษัท ครีโนเวทีฟ คอนเทนต์ จำกัด ต่อมา คุณโสภิณ หาญเตชะ บริษัท ครีโนเวทีฟ คอนเทนต์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า และปิดท้ายด้วย หัวข้อ การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย H – shop  โดยคุณทิพวรรณ ประทุมทา บริษัท โอทูโอ คอมเมิร์ซ จำกัด ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการเพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการ

#HSCCM #ECommerce

ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้ง 3 สำนักงาน ได้แก่ สำนักงานกรุงเทพ ปัตตานี และเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านฮาลาล ภายใต้โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าว

 

โดยมีการบรรยายในหัวข้อ การเขียนคอนเทนต์เพื่อสร้างคุณค่าและโอกาสทางการขาย โดย คุณชนิกาภรณ์ ปิ่นธิดา จากบริษัท ครีโนเวทีฟ คอนเทนต์ จำกัด ต่อมา คุณโสภิณ หาญเตชะ บริษัท ครีโนเวทีฟ คอนเทนต์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า และปิดท้ายด้วย หัวข้อ การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย H – shop  โดยคุณทิพวรรณ ประทุมทา บริษัท โอทูโอ คอมเมิร์ซ จำกัด ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการเพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการ

#HSCCM #ECommerce