วันที่ 23 พ.ย. 55 การตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษา (ช่วงที่ 3 ครั้งที่ 2) ณ บริษัท กูลิโกะ จำกัด โดยมี นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ และนางสาวพัชญา เพชรเจริญ