วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย,คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดอบรมเชิงปฏิการวิทยาศาสตร์ฮาลาล นำสังคมสู่ประเทศไทย 4.0 บรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อบรรยาย “ฮาลาล ความสำคัญ และการพัฒนาสู่เศรษฐกิจฮาลาลประเทศไทย 4.0” ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 700 คน.

 

s__23175181s__23175182s__23175210s__23175211s__23175212s__23175213s__23175214

ภาพบรรยากาศ ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา มีคณะผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์ นักเรียนจำนวน 6,000-7,000 คนโดยประมาน ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี.

5211718710105s__5210136s__5210131s__5210143s__23175171s__23175174s__23175175s__23175176s__23175177s__23175178s__23175193s__23175195