เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2556 อธิการบดีจากประเทศมุสลิมหลากหลายประเทศและคณะทำงานจากคณะอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมา บทบาทหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จากผอ.ศูนย์ฯ เพื่อให้แขกผู้มีเกียรติได้รับรู้และเข้าใจถึงกระบวนการปฏิบัติการงานร่วมกันขององค์กรศาสนาอิสลามรวมถึงอธิบายขั้นตอนการรับรองฮาลาลประเทศไทยพร้อมสาธิตวิธีการใช้ แอ็พ “Halal Thailand”ที่ ศวฮ.จฬ.ร่วมกับสกอท.พัฒนาขึ้น โดยนำโทรศัพท์มือถือทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส สแกนไปบนบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดหรือพิมพ์หมายเลขฮาลาลบนมือถือ จะเห็นข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารปรากฏบนจอโทรศัพท์ พร้อมทั้งนำคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล