เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดบ้านต้อนรับ กลุ่มสมาคมสตรี องค์กร Aisyiyah จากประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมและให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านฮาลาล นโยบาย และแนวทางการทำงานตามแนวคิด “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าเยี่ยมจำนวนกว่า 30 ท่าน เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ฮาลาลไทยและกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลและการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้มีการเลี้ยงอาหารมื้อเย็น (Dinner) เพื่อเป็นการต้อนรับ โดยมี นางสาวอิสสริยา เซ็นเสถียร และอานีซะห์ ลาเต๊ะ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์) ให้การต้อนรับ