วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้าทีมตรวจประเมิน และ นายอารี กฤษฎาธาร เจ้าหน้าที่ตรวจประเมิน จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปตรวจประเมินห้องอาหารสไปซ์ แอนด์ไรซ์ โรงแรมเดอะสุโกศล เพื่อทำการต่ออายุโครงการ “การวางระบบครัวฮาลาล ตามระบบ HAL-Q”