ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับรางวัลนานาชาติด้านนวัตกรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับรางวัลนานาชาติด้านนวัตกรรม

[vc_row][vc_column][vc_column_text]   รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล แจ้งว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมทางด้านอุตสาหกรรมฮาลาล (The Halal Journal Award of Best...

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

    ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้การรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 จากสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข...