ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คว้ารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2556

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คว้ารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2556

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height="32px"][vc_column_text] เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 (Thailand Public...

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เข้ารับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เข้ารับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

[vc_row][vc_column][vc_column_text] รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เข้ารับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี2552 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา...

ดร.วินัย ดะห์ลัน ติดทำเนียบ 500 มุสลิมผู้มีอิทธิพลต่อโลกปี 2012

ดร.วินัย ดะห์ลัน ติดทำเนียบ 500 มุสลิมผู้มีอิทธิพลต่อโลกปี 2012

  ทุกปีนับตั้งแต่ ค.ศ. 2009 เป็นต้นมา The Royal Islamic Strategic Studies Centre หรือศูนย์ยุทธศาสตร์อิสลามศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้รัฐบาลจอร์แดนได้จัดทำหนังสือ The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims และเว็บไซด์ www.TheMuslim500.com ขึ้น...

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ฮาลาลระดับโลกจากมาเลเซีย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ฮาลาลระดับโลกจากมาเลเซีย

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height="32px"][vc_column_text] ประเทศไทยนับเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลรายสำคัญในโลก โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีส่วนแบ่งในตลาดอาหารฮาลาลโลกซึ่งมีมูลค่า 6 แสนล้านเหรียญสหรัฐสำหรับประชากรมุสลิม 1,800 ล้านคน เป็นอันดับที่ 5-6...

จุฬาฯกวาดรางวัลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ฮาลาลโลก

จุฬาฯกวาดรางวัลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ฮาลาลโลก

  จากการที่ประเทศมาเลเซียมีเป้าหมายก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางฮาลาลโลกอันมีมูลค่าการตลาดในปี พ.ศ.2553 สูงถึง 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ครอบคลุมตั้งแต่อาหาร สิ่งที่มิใช่อาหาร เช่น ยา เคมีภัณฑ์ เครื่องอุปโภค เครื่องนุ่งห่ม และบริการเช่น การท่องเที่ยว การแพทย์ การเงินธนาคาร...

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ รับรางวัลจากประเทศฟิลิปปินส์

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ รับรางวัลจากประเทศฟิลิปปินส์

  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลจากประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา วันที่ 17 มิถุนายน 2552 สภาเผยแผ่ศาสนาอิสลามแห่งฟิลิปปินส์ (Islamic Da’wah Council of Philippines)...