หนังสือพิมพ์ Weekly Traveller International ฉบับ November 04 to November 10, 2013, Vol. 1, 44 ได้ตีพิมพ์ข่าวการไปเยื่อนประเทศปากีสถานและเข้าเยี่ยม FPCC&I ของรองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรพร้อมคณะ