เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม 2559 ช่อง 9 สำนักข่าวไทย ได้ให้ความสนใจและเข้ามาสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น Halal Route ซึ่งทางรายการได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความสะดวกสบายให้แก่นักเดินทางที่ต้องการหาร้านอาหาร โรงแรม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล รวมถึง ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวและมัสยิดตั้งแต่ ใต้สุดอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จนถึงอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดกรุงเทพมหานครจนถึงจังหวัดหนองคาย  ณ ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ โดย ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี.

02

04

03