วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์อาลาล จุฬาฯ ในประเด็นของ วิทยาศาสตร์กับระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตราฐานฮาลาล ทั้งนี้ ดร.วินัย ได้ให้การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานและบทบาทหน้าที่ของศูนย์์ฯ รวมถึงอธิบายเทคนิคการตรวจสอบสิ่งปนเปื้อน(ที่ต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม)ในอาหาร การพัฒนาการวางระบบ(Hal-Q)ในโรงงาน และการพัฒนาระบบ(Halal Thai)ตรวจสอบฮาลาลผ่านมือถือ เพื่อที่จะคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าฮาลาล หลังสัมภาษณ์ทาง มกอช.ได้บันทึกภาพการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล