สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่  เข้าตรวจฮาลาล ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้เข้าตรวจโรงงานจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บจก.ลีโอฟู้ดส์ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่อต่ออายุฮาลาล นอกจากนี้ยังมีล้างไลน์การผลิตสายการผลิตเนื้อไก่แปรรูปของโรงงาน เพื่อให้เหมาะสมต่อการผลิตอาหารฮาลาลต่อไป


#HSCCM #ตรวจฮาลาลเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่  เข้าตรวจฮาลาล ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้เข้าตรวจโรงงานจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บจก.ลีโอฟู้ดส์ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่อต่ออายุฮาลาล นอกจากนี้ยังมีล้างไลน์การผลิตสายการผลิตเนื้อไก่แปรรูปของโรงงาน เพื่อให้เหมาะสมต่อการผลิตอาหารฮาลาลต่อไป


#HSCCM #ตรวจฮาลาลเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่  เข้าตรวจฮาลาล ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้เข้าตรวจโรงงานจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บจก.ลีโอฟู้ดส์ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่อต่ออายุฮาลาล นอกจากนี้ยังมีล้างไลน์การผลิตสายการผลิตเนื้อไก่แปรรูปของโรงงาน เพื่อให้เหมาะสมต่อการผลิตอาหารฮาลาลต่อไป


#HSCCM #ตรวจฮาลาลเชียงใหม่