สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ โดยเข้าตรวจโรงงานจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ บจก.นาชาอินเตอร์เนชั่นแนล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และหจก.รักษ์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ศูนย์วัฒนธรรม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการขอรับรองฮาลาล

#HSCCM #ตรวจฮาลาลเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ โดยเข้าตรวจโรงงานจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ บจก.นาชาอินเตอร์เนชั่นแนล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และหจก.รักษ์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ศูนย์วัฒนธรรม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการขอรับรองฮาลาล

#HSCCM #ตรวจฮาลาลเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ โดยเข้าตรวจโรงงานจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ บจก.นาชาอินเตอร์เนชั่นแนล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และหจก.รักษ์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ศูนย์วัฒนธรรม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการขอรับรองฮาลาล

#HSCCM #ตรวจฮาลาลเชียงใหม่