ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ เข้าตรวจฮาลาล โดยมี นางสาวชิตาพร ประทาน เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนศูนย์ฯ เข้าร่วมตรวจในครั้งนี้ โดยได้เข้าตรวจ บจก.อาหารภาคเหนือ ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่: ผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง และ.หจก.เคพีเอ็น เคมีคอลส์ (ประเทศไทย) ต.แม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่: ผลิตฟุตมาสก์ เพื่อต่ออายุรับรองฮาลาล

#HSCCM #ตรวจฮาลาล #Covid19